Vesti excelente pentru Centrul de Educatie Incluziva de la Filipestii de Targ

Consiliul Județean Prahova anunță că a semnat contractul de finanțare cu o valoare de peste 7.000.000 lei la un alt proiect european în domeniul învățământului special.


Concret, în prima jumătate a acestei luni, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ,,Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova”, cu o valoare totală de 7.845.823,48 lei, finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Trebuie spus că în clădirile actuale, ale instituției, în prima jumătate a sceolului trecut a funcționat cu succes o Școală de Arte și Meserii care a clădit destinul multora dintre tinerii de atunci.

Data finalizarii proiectului este luna mai 2023.

Așa cum precizează autoritățile, obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie incluziva la nivelul județului Prahova şi implicit a procesului educaţional, prin crearea de noi spaţii necesare derulării activităţii educaţionale din cadrul Centrului Şcolar de Educație Incluzivă a comunei Filipestii de Tirg.

Între activitățile prevăzute a se realiza în cadrul acestui proiect se numără: reabilitarea şi refuncţionalizarea construcţiei existente;construirea unei cladiri noi; amenajarea noilor săli de clasa, a cabinetelor, a atelierelor de terapie, a salii de sport și a celorlalte spații, astfel încât să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor, în raport cu tipul dizabilității.

Implementarea proiectului este esențială pentru creșterea calității procesului educațional special din Prahova, prin asigurarea unor spații adecvate persoanelor cu dizabilități din centrul școlar de la Filipeștii de Târg.