VESTI BUNE pentru ploiesteni! Se anunta o investitie de peste 65 de milioane de lei!

Primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre, a semnat contractul de finanțare a proiectului Modernizare strada Gh. Grigore Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt prin Lărgire la 4 benzi, Reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson sos. Vestului – Limita Oraș, inclusiv terminal multimodal.

Trebuie spus că municipalitatea ploieșteană a câștigat finanțarea prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Operațiunea – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Principalul scop al acestui proiect îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Astfel, autritățile transmit că se va îmbunătăți calitatea călătoriilor cu modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport în municipiul Ploiești, în decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finanțare, prin implementarea următoarelor măsuri: o Amenajare infrastructură pentru închiriere biciclete bike rental/bike sharing, în zonele: intersecția străzii Gh. Grigore Cantacuzino şi Șoseaua Vestului; intersecția străzii Gh. Grigore Cantacuzino şi strada Târgoviștei; Construire pistă de biciclete; o Construire stații/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride.

Un alt obiectiv important al proiectului este creșterea calității şi siguranței transportului public în municipiul Ploiești, în decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finanțare, prin aplicarea următoarelor măsuri: Construirea şi dotarea unei clădiri noi cu rol de stație capăt de linie şi a infrastructurii de deservire a acestuia (spațiu urban cu destinație Terminal Multimodal) ce va cuprinde: amenajare platforma circulații; amenajare stații de îmbarcare – debarcare pentru troleibuz; amenajarea locuri de parcare pentru autobuze, microbuze şi maxi-taxi; amenajare stație pentru taxiuri; amenajarea infrastructurii de parcare şi preluare a bicicletelor denumită platforma „bike-rental/ bike-sharing”; amenajarea locuri de parcare pentru motociclete; amenajare trotuare si piste de bicicliști; construire clădire, cu sala de așteptare şi spațiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare etc), amenajare exterioară; mobilier urban; amenajare platforma depozitare containere deșeuri); Modernizarea stațiilor de așteptare, pe tronsonul Selgros – intersecție Șoseaua Vestului; Realizare parcare autoturisme de tip „park and ride” (în cadrul terminalului); Modernizare rețea de contact pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz; o Realizare sistem de e-ticketing; Amenajarea cu elemente specifice ale managementului de trafic.

De asemenea, se va obține reducerea congestiei din traficul rutier, în municipiul Ploiești, în decurs de 45 de luni de la semnarea contractului de finanțare, prin asigurarea următoarelor măsuri:

Extindere carosabil în zona pasaj CFR Podul Înalt, de la 1 bandă pe sens la 2 benzi pe sens, în scopul instituirii benzii dedicate transportului public pe tronsonul Selgros – intersecție Șoseaua Vestului;

Amenajare sensuri giratorii la intersecția străzii.

În acest context, menționăm succint investițiile ce vor fi executate în cadrul acestui amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere locale:

 Lucrări pentru eliberarea amplasamentului – demolarea clădirilor C1, C3, C5 si C11, astfel încât să se poată amenaja amplasamentul noului Terminal Multimodal

 Lucrări de sprijinire în zona pasajului Podul Înalt – necesitatea introducerii unor ziduri de sprijin, între partea carosabilă şi trotuare, respectiv între trotuare şi spațiile verzi adiacente. Lucrările de sprijinire vor fi realizate din beton armat şi vor avea elevații cu înălțime variabilă, în funcție de configurația terenului şi de profilul longitudinal pe fiecare fir de circulație rutieră sau pietonală.

 Amenajare şi reconfigurare carosabil strada Gh. Grigore Cantacuzino

– extindere carosabil în zona pasaj CFR Podul Înalt, de la 1 banda pe sens la 2 benzi pe sens, în scopul instituirii benzii dedicate transportului public pe tronsonul Selgros – intersecție strada Vestului;

– amenajare sensuri giratorii la intersecția străzii Gh. Grigore Cantacuzino cu strada Gen. Eremia Grigorescu şi respectiv intrarea în viitorul Terminal Multimodal.

– amenajare infrastructură pentru închiriere biciclete bike rental/bike sharing în zonele: intersecția străzii Gh. Grigore Cantacuzino si Șoseaua Vestului; intersecția străzii Gh. Grigore Cantacuzino şi strada Târgoviștei.

În fiecare zonă se vor amenaja locuri de parcare. – Construcție piste de biciclete pe o lungime de 1,24 km.

 Construirea și dotarea unei clădiri noi cu rol de stație de așteptare pentru transport persoane şi a infrastructurii de deservire a acestuia

 Construcția de platforme park & ride

 Realizare sistem de e-ticketing

 Amplasarea de mobilier urban pentru exterior: coșuri de gunoi cu posibilitate de colectare selectivă şi coșuri de gunoi cu scrumiere atașate sau încorporate, cișmele, rasteluri pentru biciclete, rame de protecție pentru copaci, panouri de orientare şi informare.

 Modernizarea stațiilor de așteptare: modernizare stații de așteptare călători existente pe tronsonul Selgros – intersecție Șoseaua Vestului, montarea de panouri electronice de informare, aferente sistemului de management de trafic și camere de monitorizare.

 Extinderea ariei de acoperire a sistemului de management al traficului prin montarea de panouri de informare în stațiile de transport public şi în cadrul clădirii terminalului şi prin montarea de semafoare conectate la dispeceratul sistemului de management al traficului.

 Modernizare rețea de contact: modernizarea si reabilitarea rețelei de contact și accesorii pentru mijlocul de transport în comun de tip troleibuz.

Valoarea totală a proiectului Modernizare strada Gh. Grigore Cantacuzino în zona Pasaj CFR Podul Înalt prin Lărgire la 4 benzi, Reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson sos. Vestului – Limita Oraș, inclusiv terminal multimodal este de 65,554,957.34 lei.