Valenii de Munte: In ultimele decenii, reteaua de alimentare cu gaze s-a extins cu peste 54 de kilometri!

Orașul, în plină dezvoltare!

Ỉn prezent, oraşul Vălenii de Munte beneficiază de reţea distribuţie gaze naturale, aflată în exploatarea Distrigaz Sud Reţele SRL. Reţeaua de distribuţie gaze naturale deserveşte aproape toţi locuitorii oraşului excepţie făcând zona cartierului nou în partea de nord-est, peste râul Teleajen. Reţeaua are o configuraţie telescopică și este poziţionată îngropat urmărind în general trama stradală. Alimentarea cu gaze naturale a localităţii se realizează din doua SRM (staţie de reglaremăsurare), SRM Drajna și SRM Delavrancea. La nivelul orasului Vălenii de Munte există o simplă rețea de distribuţie a gazelor naturale cu o lungime totală de 67,4 de km.

Potrivit datelor înscrise în Strategia de Dezvoltare a orașului, față de anul 1990, reţeaua de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 54,7 km. Evoluţia lungimii (km) a reţelei simple de distribuţie a gazelor naturale din oraşul Vălenii de Munte 1990-2014.

Conform sursei citate, odată cu extinderea rețelei de distribuție și branșarea de noi consumatori, volumul de gaze naturale distribuite locuitorilor din Vălenii de Munte a crescut semnificativ, până la un maxim de 48 8.613.000 mc în 2011, dintre care 3.116.000 mc pentru consumatorii casnici, iar 5.497.000 mc pentru cei non-casnici.

După numărul de locuitori, oraşul Vălenii de Munte cu o populaţie de peste 13600 de locuitori, ocupă locul al VI-lea în ierarhia municipiilor și oraşelor din judeţul Prahova.

 

Sursa foto: valeniidemunte.com.ro