Valenii de Munte: Bilantul proiectului „AVE – Asta Vreau Eu”

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada aprilie – noiembrie 2019, acţiunea „Programul educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial “Proiect  AVE – Asta Vreau Eu!”.

Acesta este un proiect educaţional derulat la nivel naţional, susţinut de către Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă în parteneriat cu inspectoratele şcolare judeţene şi diferiţi agenţi economici, care vizează în principal, educarea şi orientarea în carieră a elevilor în ce privește securitatea şi sănătatea în muncă.

În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a organizat, în data de 12.11.2019, la Liceul Tehnologic Agromontan ”Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte, sesiunea de bilanţ cu ocazia finalizării Proiectului AVE -“Asta Vreau Eu !”.

La nivelul judeţului nostru, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova s-a implicat în derularea proiectului împreună cu Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte şi Şcoala Gimnazială „ing. Gheorghe Pănculescu” din aceeaşi localitate, alături de mai mulţi agenţi economici. Obiectivul principal al proiectului a fost orientarea în carieră spre diferite meserii, dobândirea cunoştinţelor de SSM, conştientizarea elevilor cu privire la riscurile generale şi specifice la care pot fi expuşi tinerii în mediul lucrativ, toate acestea ţinând cont de oportunităţile judeţului, de nevoile pieţei de muncă şi nu în ultimul rând de riscurile ce decurg din plecarea tinerilor din ţară.

La sesiune au participat reprezentanți ai Inspecţiei Muncii Bucureşti, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, Dumitra Ionescu – inspector șef şi Constantin Stoica – inspector şef adjunct, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova (Liliana Ţenescu – inspector şcolar adjunct şi Petre Vulpe – inspector şcolar. De asemenea, s-au arătat interesaţi părinţii elevilor implicaţi în proiect, dar şi agenţii economici zonali.

La această sesiune, au fost expuse concluziile privind activitatea educaţională desfăşurată în cadrul proiectului AVE, s-au promovat aspectele pozitive evidenţiate pe parcursul derulării acestei acţiuni, iar, în final, au fost premiate creaţiile artistice cu tematică de securitate şi sănătate în muncă, prezentate de elevii împlicaţi în Proiect, respectiv desene, machete, eseuri, poezii şi scenete.