UPS! La Bucov, in aceste momente, se discuta eventualitatea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov! Sedinta de Consiliu Local!

Primarul comunei Bucov, dl. SAVU ION, convoacă Consiliului Local al comunei Bucov, în ședință ordinară, joi ,9 noiembrie 2023, ora 14:00. Ședința va fi on-line prin intermediul platformei zoom.   

„ORDINEA  DE ZI:

1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare  din 16 octombrie 2023.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 ,ianuarie 2024 –inițiat de dl primar Savu Ion.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung–inițiat de dl primar Savu Ion.

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova,începând cu luna noiembrie 2023- inițiat de dl primar Savu Ion.

5.Proiect de  hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova, începând cu 1 ianuarie 2024- inițiat de dl primar Savu Ion.

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea inițierii procedurilor de atestare  a comunei Bucov, județul Prahova ca stațiune turistică de interes local- inițiat de dl primar Savu Ion.

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației necesare atestării comunei Bucov  ca stațiune turistica de interes local- inițiat de dl primar Savu Ion.

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea depunerii documentației  la  Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în vederea atestării  comunei Bucov , județul Prahova , stațiune turistică de interes local- inițiat de dl primar Savu Ion.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al comunei Bucov, a terenului situat în Tarla 52, parcela CC2132/91 în suprafață totală măsurată de 472 mp – inițiat de dl primar Savu Ion.

10. Proiect de hotărâre privind rezilierea  la cerere a contractului de închiriere nr.7374/11.03.2021 și atribuirea directa  prin contract de închiriere  a suprafeței de teren –pășune  ce a făcut obiectul contractului nr. 7374/2021, crescătorului de animale Dobrescu Ilie- inițiat de dl primar Savu Ion.

11. Diverse, întrebări, interpelări”.

Informarea a fost transmisă chiar de către Primarul comunei Bucov, SAVU ION.