Ultimatul pentru datornicii la Fisc din Ploiesti

Serviciul Public Finante Locale (SPFL) Ploiești anunță contribuabilii ploieșteni ca termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale aferente semestrului al II-lea a fost data de 30 septembrie 2015.

 

 

SPFL Ploiești a anunțat că după 30 septembrie 2015, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorari de intârziere de 2%  pentru fiecare lună sau fracțiune de lunî, până la data stingerii integrale a obligațiilor fiscale datorate. „De asemenea, aducem la cunostința că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru recuperarea  obligațiilor fiscale neachitate la termenul scadent a fost demarată  procedura de executare silită prin emiterea de somații si titluri executorii. În cazul în care, în termen  de 15 zile de la data primirii somației și a titlului executoriu, nu vor fi achitate obligațiile de plată se va proceda la instituirea de popriri asupra tuturor disponibilitatilor bănești deținute de contribuabilii datornici sau, după caz, la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile și/sau imobile aflate în proprietate, inlcusiv la valorificarea acestora”, se precizează în comunicatul de presă postat pe site-ul Primăriei Ploiești.