UAT-urile pot monta camere de supraveghere fara plata pe stalpii de iluminat public

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, pe 28 iulie, un proiect de lege care prevede că unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video pe stâlpii ce compun sistemul de iluminat public fără obligaţia de plată către proprietarul acestuia. Proiectul a fost adoptat si de Senat.

Proiectul modifică Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public şi are ca obiect de reglementare includerea sistemelor de supraveghere video în definiţia ansamblurilor de elemente ce constituie sistemul de iluminat public, modificarea fiind necesară pentru facilitarea realizării unor investiţii care au ca scop creşterea gradului de siguranţă în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

“Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video pe stâlpii ce compun sistemul de iluminat public, cu obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, fără obligaţia de plată către proprietarul sistemului de iluminat public”, prevede proiectul citat de Agerpres.