Termen limita pentru plata impozitelor si taxelor locale

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti (SPFL) aminteşte contribuabililor ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2015. Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, SPFL recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate bugetului local.

 

Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.