Straosti, un sat cu nume de poveste. O poveste… de milenii!

Denumirea localității cu vădită rezonanță arhaică, își trage seva din primitivul « Straoa ».

Străoști este un sat apraținând comunei Iordăcheanu din județul Prahova. Localitatea este cunoscută de cei mai mulți și sub denumirea de Pisc.

Străoști este un sat de deal, străjuind malul drept al Cricovului Sărat, la numai 3 km distanță de orașul Urlați.

Denumirea localității cu vădită rezonanță arhaică, își trage seva din primitivul « Straoa » .

FILE DE ISTORIE

La sfârșitul secolului al XIX-lea, făcea parte din comuna Hârsa din plasa Podgoria, județul Prahova.

În raza acestui sat s-a descoperit, în iunie 1974, un depozit de 37 de seceri din BRONZ (întregi și fragmente), care au intrat în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie, Prahova.

* Este vorba despre 46 seceri şi alte obiecte, cum se precizează în Repertoriul Arheologic Naţionalran.cimec.ro.

De altfel, acest sat apare atestat în documente de pe la 1464- octombrie 28, când Radu cel Frumos întărea Mănăstirii Snagov mai multe sate, printre care și Străoști, fapt reconfirmat de Basarab cel Tânăr  la 23 martie 1482 și mai târziu de către NEAGOE BASARAB, care situează satul « Straosti pe Cricov ».

Deși nu apare în memoriile lui Bauer, așezarea e menționată de Dionisiu Fotino în «Istoria Generală a Daciei sau a Transilvaniei, Terei Muntenesci și Moldovei» (1815 în varianta Straosi ), iar în Analele Parlamentare din 1831 este menționată ca « Străoști », înregistrând un număr de 74 de familii.

Prin HCM 1116/1968 trece în componența comunei Iordăcheanu. Și, deși în perioada sistematizării ceaușiste (1975) nu era propus pentru dezafectare, prin Decizia nr. 275/29 mai 1989, a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Prahova, dispărea ca unitate administrativ-teritorială.

Legea fiind abrogată după decembrie 1989, situația a revenit la normal, astfel că, în prezent este sat component al comunei Iordăcheanu.

* Demn de remarcat, toponimul este similar cu cel al unui sat din comuna Dragodana din județul Dâmbovița.

Sursa foto: detectii.ro