Stiute si nestiute din trecutul orasului Boldesti-Scaeni

Marele cronicar Miron Costin, într-o menţiune documentară, aminteşte că la 1600, armatele lui Mihai Viteazul, cantonate la Bucov, treceau peste dealuri la Schitul Boldescului, ale cărui ruine se mai păstrau înca prin anul 1930. 

Puțin știu că marele cronicar Miron Costin, într-o menţiune documentară, aminteşte că la 1600, armatele lui Mihai Viteazul, cantonate la Bucov, treceau peste dealuri la Schitul Boldescului, ale cărui ruine se mai păstrau încă prin anul 1930. 
      După unii autori, numele de Boldeşti ar veni de la moşia Boldeasca, după alţii numele este dat de „Bold” (deal, muchie) versiune mult mai verosimila având în vedere faptul că, încă de la 1503, numele de Boldeşti apare în documentele 
vremii. 
      La fel de verosimil este şi faptul că numele Cartierului Balaca ar avea provenienţa în numele boierului Manole Balaceanu, iar cel de Scăeni de la prezenţa numeroasă a scaieţilor în zona. Prima atestare istorică a Scaenilor apare în anul 1581. 
      Potrivit informațiilor de pe site-ul Primăriei Boldești-Scăeni, până în a doua jumătate a secolului XIX, Boldeştii forma o singură unitate administrativă şi făcea parte din vechiul judeţ al Secuienilor. Când s-au pus bazele unor unităţi administrative mai largi, numite comune, pe baza legii de organizare întocmită de Alexandru Ioan Cuza, Boldeştilor li se alătura Lipăneştii, Şipotul sau Colacul de Piatra şi Seciu. Facând parte din plasa Podgoria, cele patru aşezări se întindeau pe o suprafaţă de 2000 hectare arabile. Ulterior Lipăneştii şi Şipotul se despart şi formează împreună comuna Lipăneşti de astăzi. 
      În iunie 1968, la iniţiativa cetăţenilor din localităţile Boldeşti şi Scăeni, cele două comune s-au unit formând oraşul Boldeşti-Scăeni cu reşedinţa (primăria) în Boldeşti. 
      Această Primărie a funcţionat până în luna noiembrie 2010, când, din cauza lipsei spaţiului pentru funcţionare, a fost mutată în fostul sediu al Schelei de Petrol Boldeşti şi fost Trust de Petrol, pe Calea Unirii, nr. 67.