Stiute si… mai putin stiute despre Barajul si lacul Paltinu

Barajul are o înălțime deasupra fundației de 108 m., coronamentul barajului fiind la cota 654 mdm., Lungimea totală a coronamentului barajului este de 455 m. Volumul de apă este de 301,00 mii m³.

Barajul Paltinu este situat în județul Prahova, pe valea râului Doftana, în aval de confluența acesteia cu valea Păltinoasa, în cheile numite „La Tocile”. Cumva, aici este magica poartă de intrare în pitoreasca localitate Valea Doftanei, dinspre Câmpina.

În secțiunea barajului, valea are un profil caracterizat printr-o asimetrie pronunțată. Pe malul stâng, se află o terasă cu o lățime de circa 100 m. Roca de bază este formată din gresie cu intercalații de șisturi marnoase și argiloase. Roca de bază este traversată de mai multe falii și un sistem complex de fisuri.

Așa cum susțin specialiștii, din cauza condițiilor geomorfologice dificile ale amplasamentului, a fost adoptată varianta unui baraj de beton în arc cu dublă curbură cu rost perimetral. Această soluție a implicat realizarea unui soclu de fundație prelungit pe malul stâng cu o aripă parabolică. Acest soclu permite o simetrizare a secțiunii în care este executat barajul propriu zis și permite o preluare mai bună a diferențelor modulelor de elasticitate ale rocii de pe cei doi versanți. De asemenea, soclul permitea o adaptare mai bună la condițiile geologice locale, prin plombarea zonelor cu rocă alterată. Terenul de fundație a fost consolidat printr-un voal de etanșare realitat prin injecții cu lapte de ciment. Între barajul parabolic și versantul stâng s-a mai executat și o culee de beton, care contribuie la o conlucrare mai bună a barajului cu versantul.

Barajul are o înălțime deasupra fundației de 108 m, coronamentul barajului fiind la cota 654 mdm., Lungimea totală a coronamentului barajului este de 455 m. Volumul de apă este de 301,00 mii m³.

Lucrările au fost demarate în 1968 și au fost finalizate în 1971. Întreaga construție a fost proiectată de Aristide Teodorescu. Aristide Traian Teodorescu (n. 18 septembrie 1924, București – d. 7 iulie 2010București) a fost un inginer hidrotehnician româncare a făcut parte din echipa de pionerat, pentru România, la această disciplină. A colaborat la realizarea Planului Național de Amenajare a Apelor din România prin proiectarea schemelor de amenajare complexă a mai multor sisteme hidrotehnice, precum și a lucrărilor hidrotehnice aferente în calitate de șef de proiect complex sau consilier

O etapă importantă de consolidări a fost executată în intervalul 1976 – 1982.

Demn de precizat, pentru stabilizare, au mai fost executate lucrări de consolidare a ambilor versanți prin ancorare cu cabluri pretensionate.

Cu toate aceste lucrări, în timpul primei umpleri a lacului, s-au constatat infiltrații mari pe sub soclu, depășind 150 l/s și deplasări ale structurii la contactul dintre arcul central și aripa parabolică. Ca urmare, s-au executat diferite lucrări suplimentare printre care suplimentarea voalului de etanșare, amplificarea sistemului de drenaj și acoperirea părții aval a versantului stâng cu blocuri de beton în trepte de 6 –8 m, ancorate în adâncime cu cabluri pretensionate.

Speciaștii sunt de acord că prin aceste măsuri, infiltrațiile au încetat iar comportarea barajului și a versanților au rămas în limite admisibile.

Azi, mai mult decât… un baraj și… un lac, o zonă cu peisaje mirifice, un loc în care munții și dealurile se îmbățișează iar apele le stau chezășie…

foto: Youtube, wikipedia, b365.ro, ziare.com