Sedinta la Consiliul Local Ploiesti

Ședința Consiliului Local Ploiești va avea loc mâine, la ora 11.00. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte, printre care și două care fac referire la validarea celor două mandate de viceprimar.

 

 

Rectificarea bugetului local, rectificarea bugetului de la SC Hale și Piețe, stabilirea nivelului tarifelor practicate de Servicii Gospodărire Urbană sunt alte câteva proiecte care vor fi supuse la vot. Nu este pentru prima oară când proiectele figurează pe ordinea de zi. La ultima ședință, inițiativele nu au întrunic cvorum. La fel s-a întâmplat și cu cele două proiecte privind validarea mandatelor celor doi viceprimari ai Ploieștiului. Fără votul liberalilor, dar și ca urmare a absenței consilierilor locali ALDE, proiectele nu au putut fi aprobate.

Sedintă la Consiliul Local Ploiesti

Aleșii locali sunt convocați mâine în ședință, pe ordinea de zi figurând proiecte extrem de importante, de la renegocierea contractului de concesionare a serviciului public de alimentare cu agent termic a municipiului, până la stabilirea noilor tarife pentru parcarea supraetajată de pe Cuza Vodă.

 

Pe ordinea de zi sunt 53 de proiecte de hotărâre. Multe dintre proiecte vizează aprobarea unor rectificări de buget la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local, dar și la spitale. Totodată, aleșii mai propun constituirea unui comitet de supervizare a documentației necesare pentru atribuirea serviciului de iluminat public. Pe ordinea de zi mai vigurează și propunerea de ajutare a tarifului la agentul termic, dar și aprovbare indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea unor străzi. Ședința este programată mâine, 22 octombrie, de la ora 13.00, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ.

Sedinta la Consiliul Local Ploiesti

Ședința de Consiliu Local Ploiești este programată să aibă loc mâine, începând cu ora 11.00. Pe ordinea de zi sunt 51 de proiecte, printre care și câteva care vizează rectificare de buget local și a bugetulor unor instituții din subordinea Consiliului Local.

 

Consilierii locali ploieștenii vor avea o ședință de durată, dacă va fi aprobată actuala ordine de zi. Consilierii vor lua în discuție acordarea unui nou titlu de cetățean de onoare, artistului plastic Ștefan Râmniceanu. Bugetul va fi rectificat la SC Hale și Piețe, care propune modificări a planului de investiții pe 2015, dar și majorarea capitalului social al societății. Tot pe ordinea de zi figurează și proiectul legat de asocierea municipiului Ploiești cu alte unități administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea transportului public în comun. Pe ordinea de zi figurează numirea membrilor CL în Adunările Generale la unele societăți, la care municipiul Ploiești este acționar, dar și proiectul legat de validarea unui consilier local liberal, proiect care revine în discuție pentru a cincea pe ordinea de zi.

Sedinta la Consiliul Local Ploiesti

Alesii locali ploiesteni se reunesc la o nouă ședință de Consiliu Local Ploiești. Pe ordinea de zi figurează 36 de proiecte de hotărâre.

 

Ordinea de zi include mai multe rectificări de buget la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Ploiești. Totodată, aleșii locali vor avea pe masa de ședință inclusiv un proiect egat de constituirea unei noi comisii, de verificare și supraveghere a activității de la Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Pe ordinea de zi figurează și conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti baschetbalistului Vladimir Arnautovic, antrenor al echipei CSU Asesoft Ploieşti, campioana României. Iată ordinea de zi:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 23 iunie 2015, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 mai 2015.
 2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 11 iunie 2015.
 3. Întrebări şi interpelări.   
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.
 5. Proiect de hotărâre privind conferirea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti baschetbalistului Vladimir Arnautovic, antrenor al echipei CSU Asesoft Ploieşti, campioana României – iniţiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea şi George Sorin Niculae Botez.
 6. Proiect de hotărâre privind premierea doamnei Niculina Coţofană, care aniversează 100 de ani de existenţă – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnisoara BARSAN CAMELIA MARIA – iniţiat de consilierii Robert Ionut Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Paulica Draguşin, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Enache Cristina. 
 8. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2015 – inițiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu. 
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 de la S.C. Hale si Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri  si cheltuieli  pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palas, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Radu Mateescu şi  Sanda Dragulea.
 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
 13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 6/2013 privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere” – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu. 
 14.  Proiect de hotărâre privind reglementarea unor activităţi desfăşurate de Servicii de Gospodarire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu. 
 15.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 58/26.02.2015 – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 16.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de supraveghere şi verificare a activităţii Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teoodrescu, de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Cristian Ganea, Constantin Popa, George Botez şi George Pană.
 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teoodrescu, de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Cristian Ganea, Constantin Popa, George Botez şi George Pană.
 18.  Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare ȋn municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea,  Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.
 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu.
 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești – inițiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu. 
 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu. 
 22.  Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a unui post de inspector de specialitate din cadrul Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti, pentru angajatul care a fost declarat „admis” la  examenul de promovare – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 23.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 094 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 24.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale – iniţiat de consilierii Robert Ionuţ Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin şi Cristina Ana – Maria Enache. 
 25.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Raul Alexandru Petrescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Drăgușin Paulica şi Enache Cristina Ana Maria.
 26.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 14/ 30.01.2014 privind includerea imobilelor – terenuri aferente blocurilor de locuinţe  A.N.L. 85 si 86 situate în Ploieşti str. Domnişori în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii  Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 27.  Proiect de hotărâre privind includerea sistemului de iluminat public în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti,, – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 28.  Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 2 din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 29.  Proiect de hotărâre privind modificarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 30.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 81/2015 privind includerea unui drum de acces în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Marcian Cosma, George Pană şi Cristian Dumitru.
 31.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 32955/16.06.1999 încheiat între Municipiul Ploieşti, pe de o parte şi doamna Ghiţă Elena şi doamna Ghiţă Sonia Elena, pe de altă parte – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marcian, George Pană şi Cristian Dumitru.
 32.  Proiect de hotărâre referitoare la încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 302/23.09.2009 privind aprobarea măsurilor de desfăşurare a activităţilor de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploieşti, completată şi modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 169/29.04.2013 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Radu Socoleanu, Suga Nicolae și Răzvan Ursu.
 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaṭiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenṭii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Centru Modernizare Management Trafic – Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
 34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Atribuire indicatori urbanistici” Bdul Republicii nr. 176C, Ploiești – inițiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu și de consilierii George Botez, Cristian Ganea, Radu Socoleanu, Iulian Bolocan, Nicolae Șuga, Adrian Lupu și Ursu Răzvan.
 35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire clădire birouri (P+1), împrejmuire, alei acces, parcare şi branşamente utilităţi” B-dul Bucureşti, nr. 70, Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii George Botez, Cristian Mihai Ganea, Răzvan Ursu,  Radu Socoleanu şi Iulian Bolocan.
 36.  Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.