Sedinta extraordinara a CL Ploiesti pe 3 aprilie

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti, Iulian Liviu Teodorescu, în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; a dispus convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 3 aprilie 2015, începând cu orele 11.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

3. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediilor cabinetului ORL şi a cabinetului de alergologie şi imunologie pediatrică din structura organizatorică a Spitalului de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/2015 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipul Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu și de consilierii Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu și Radu Mateescu.

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploieşti şi Asociatia Habitat for Humanity Romania aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipilui Ploieşti nr. 207/28.06.2011 şi modificarea art. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 422/25.10.2013 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.