Sedinta de Consiliu Local, la Ploiesti

Aleșii locali se întrunesc mâine în ședință extraordinară, pe ordinea de zi fiind anunțate inițial 10 proiecte de hotărâri. Ulterior, numărul de proiecte a fost suplimentat, pe ordinea de zi intrând alte cinci proiecte.

 

 

Ordinea de zi include inclusiv rectificarea bugetului municipiului Ploiești, dar și a Filarmonicii Paul Constantinescu. În plus, sent propuse spre adoptare mai multe proiecte care vizează mai multe modificări referitore la componența Adunării Generale a Acționarilor de la Servicii Gospodărire Urbană Ploiești, precum și în Comitetul de Coordonare de la Apa Nova: Iată ordinea de zi:

Articol unic – Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 11 iunie 2015, începând cu orele 1400 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.
  3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploieşti cu Comuna Valea Călugărească în vederea executării şi exploatării obiectivului de investiţii “Amenajare adăpost pentru câini comunitari” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  5. Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu şi Larisa Băzăvan.
  6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC „Apa Nova” SRL – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  8. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2013 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile  administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
  10.  Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.