Sedinta de Consiliu Local cu proiecte de impact la Bucov!

Primarul comunei Bucov, dl Savu Ion, convoacă Consiliul Local să participe la şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Bucov, care va avea loc in ziua de vineri 16 iulie 2021, ora 13:00 on-line.

Ordinea de zi cuprinde:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 23 iunie 2021;

2.Proiect de hotărâre privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova în vederea constituirii ~Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului , Prahovei și Vrancei~inițiat de dl. Primar;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea co-finanțării cu 10% a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Programul ”South Muntenia Energy Efficiency for public Buildings Investment Programme ” proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa 9 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum și de aprobare a Acordului cadru de parteneriat între județul Prahova și comuna Bucov -inițiat de dl primar Savu Ion;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei platforme betonate, lângă stația de epurare, în vederea depozitării temporare a gunoaielor și vegetației uscate -inițiat de dl primar Savu Ion;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unei cositoare ce se montează la tractor precum și a unei mașini de tocat vegetație -inițiat de dl primar Savu Ion;

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bucov – inițiat de dl primar Savu Ion

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 30 iunie 2021 -inițiat de dl primar Savu Ion ;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la 30 iunie 2021 pentru -inițiat de dl primar Savu Ion;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii cu titlu gratuit a unui autoturism marca Hyunday Tucson și casarea autoturismului vechi Dacia Breack – inițiat de dl primar Savu Ion ;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru construire creșă în satul Bucov, comuna Bucov, jud.Prahova.

11. Diverse, întrebări, interpelări.