Se poate si cu decenta, inspiratie, respect: Ziua Eroilor la Filipestii de Targ

Ziua Eroilor reprezintă sărbătoarea națională în cadrul căreia poporul român își onorează ostașii căzuți în luptă în numele patriei. Originile acestei sărbători se regăsesc în Tatratul de la Versailles din 1919 unde țările participante la Primul Război Mondial s-au obligat să întrețină mormintele ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective precum și a monumentelor comemorative de război dedicate acestora. Un an mai tărziu, în România, prin Decretul-lege nr. 1693/4 s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită o dată cu Înălțarea Domnului, iar țara noastră devine prima care comemorează atât eroii autohtoni cât și pe cei străini. În această zi importantă, toate bisericile din țară și străinătate pomenesc eroii români căzuți de-a lungul secolelor, aducând cinste bărbaților și femeilor care și-au sacrificat viețile pentru bunăstarea, integritatea și libertatea poporului român.

În zona Filipești-Brătășanca sunt două monumente dedicate soldaților români din Primul și al Doilea Război Mondial ale căror jertfe nu vor fi uitate niciodată, monumente ce stau în lumina atîor mărturii ale dinastiei Cantacuzinilor, ce a înrâurit soarta acestei comunități de buni gospodari, bravi români.

Ei bine, suntem îndreptățiți a da binețe unor imagini impresionante ce relevă decența, simțirea, emoția evenimentului organizat la Filipeștii de Târg joi, de Înălțare- sărbătoare din carea izvorât atât de inspirat Ziua Eroilor…

 Sincere felicitări tuturor!