Scoala Reciclarii – prezent si viitor verde

Primăria Municipiului Ploieşti, participantă la competiţia „Orașul Reciclării 2015”, lansează astăzi concursul interşcolar „Şcoala Reciclării – prezent şi viitor verde”. În cadrul competiţiei, fiecare participant va fi informat asupra modului de colectare selectivă a deşeurilor, transportul deşeurilor şi valorificarea deşeurilor.

 

Obiectivul principal al concursului este formarea unei atitudini responsabile pentru protejarea mediului înconjurător. Înscrierea unităţilor de învăţământ la concursul precizat mai sus se poate face în perioada 20 – 31 ianuarie 2015 printr-o adresă transmisă în atenţia Regiei Autonome de Servicii Publice (RASP) Ploiesti (fax. 0244513670 sau e-mail protectiamediului@rasp.ro). Lista unităţilor de învăţământ participante va fi publicată pe www.rasp.ro si www.ploiesti.ro. Cele mai harnice unităţi de învăţământ vor beneficia de premii la finalizarea concursului.

 

Mai multe informaţii pot fi solicitate Biroului Protecţia Mediului din cadrul RASP Ploieşti (tel: 0244-541071 int. 114, fax: 0244-513670, mail: protectiamediului@rasp.ro).