Ridicați-va, voi, eroi… voi, strabuni din veacul vesniciei sa va luminati de sarbatoarea ce v-a fost inchinata pe plaiul Brebului

  Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane…

Ridicați-vă, voi, eroi… voi, străbuni din veacul veșniciei… să vă luminați de sărbătoarea ce v-a fost închinată pe binecuvântatul plai al Brebului…

25 Mai 2023. Brebu… Purce-s-a lumină din sufletele celor de-acum întru cinstirea celor ce au fost și prin jertfă și dragoste s-au înălțat să rămână îngeri satului, pururea…

Praznic sfânt a fost, ca un dumicat blând de veșnicie, luat cu credință și taină, cu aceea necuprinsă conștiință a celor ce țin miezul satului, tradiia și respectul, praznic sfânt, lecție și… binecuvântare. Înălțarea și Ziua Eroilor.

Atât de frumos, atât de plin, atât de profund… cu toată suflarea satului. Un eveniment cu adevărat memorabil.

Într-un cadru festiv deosebit, printr-o desăvârșită organizare rezultată dintr-o strânsă colaborare între Primărie, Școala de Poliție Câmpina, Colegiul Militar Național „Dimitrie Cantemir” Breaza, Școala din Brebu, parohiile și instituțiile din comună, sărbătoarea a vibrat într-o aură impresionantă, în lumina căreia fiecare suflet a adus prinos Înălțării și omagiu eroilor neamului și istoriei locului.

S-au ținut momente de reculegere, discursuri, s-au depus coroane și jerbe într-un ceremonial organizat ca la carte, s-au adunat oamenii să-și deschidă sufletele, amintirile către ceruri și să-mbrace monumentele în lacrimi și flori…

Un moment cu totul special la constituit acela al intonării Imnului de stat, urmat de intoarea… Imnului Comunei Brebu.

A fost susținut un ceremonial religios, s-au recitat versuri născătoare de emoții, iar la final, un pluton de la Școala de Poliție Câmpina, unul de la Colegiul Militar de la Breaza și… elevii de la școlile din Brebu au defilat sobru, creând momente de neuitat într-un soi de arc peste timp între generații…

Dar… n-am spus totul… întreaga sărbătoare a primit binecuvântarea costumului tradițional de Brebu, la rându-i înveșmântat în sufletele acestor oameni minunați, păstoriți cu rânduială de Primar Adrian Gheorghe Ungureanu, Viceprimar Petre Boeru, preot Paroh Mihai Albu laolaltă cu toți preoții din localitate.

S-au dus. Au mai întors o dată capul să-și vadă casa și satul și câmpul , nucul de lângă părău, izvorul, muntele sau câmpia nesfârșită, au tras încă o dată în piept aerul de-acasă ca să le ajungă cât pentru o… veșnicie și au plecat cărând în raniță speranțe, visuri, dar mai ales doruri. Și duși au fost. Cât le-a fost de greu? Doar ei și Dumnezeu știu. Acasă îi așteptau cei dragi rugând Cerul să le poarte de grijă.

„I atâta moarte în juru nost, mumă, da nu mă doare moartea mă doare dorul de casă și dorurile la toți cei care mor că le rămân nemplinite și-s așa de grele !” scria cândva de pe front un soldat.

Grele au fost și dorurile celor de-acasă, dar aici fiecare și-a dus povara sa, acolo, pe front fiecare soldat căzut lăsa povara dorului pe umerii celor rămași: „și-s așa de grele!”.

Mulți nu s-au mai întors, li s-au risipit visurile în fluturi pe câmpuri, li s-au topit dorurile în lacrimi de rouă și ne privesc din cer prin fereastra pe care, din când în când le-o deschide Dumnezeu.

Astăzi această ferestră s-a descis în cinstea Înălțării Domnului”. E ziua în care Cerul s-a legat de Pământ prin punți de lumină și ziua în care Ei, Eroii neamului își mai alină din dorurile pierdute pe câmpuri de luptă privindu-ne din cer. Ei simt. Își caută satul și nucul și izvorul, își caută cărările și grădina și muntele își caută rădăcinile și neamul și binecuvântează. (Maria Grancea, directorul Bibliotecii din Avrig)