PROIECT EUROPEAN DESTINAT INVATAMANTULUI SPECIAL, LA BREAZA!

VESTE BUNĂ: Consiliul Județean Prahova a semnat contractul de finanțare cu o valoare de peste 6.000.000 lei la un proiect european în domeniul învățământului special.

Miercuri, 5 august 2020, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ,,Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, orașul Breaza, județul Prahova”. Acesta are o valoare totală de 6.598.852,58 lei, finanțat în cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, obiectiv specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 În ședința ordinară de Consiliu Județean, din data de 29.04.2020 a fost aprobat acest proiect, documentația tehnico-economică, indicatorii, precum și cheltuielile aferente iar miercuri, 5.08.2020, a fost semnat contractul de finanțare. Activitatea de proiectare și execuție a lucrărilor se va desfășura pe o perioadă de 16 luni.

 Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie la nivelul județului Prahova şi implicit a procesului educaţional, prin crearea de noi spaţii necesare derulării activităţii educaţionale din cadrul Centrului Şcolar de Educație Incluzivă a oraşului Breaza.

Demn de precizat,  între activitățile prevăzute a se realiza în cadrul acestui proiect se numără: reabilitarea şi refuncţionalizarea construcţiei existente; amenajarea noilor săli de clasa, a cabinetelor, a atelierelor de terapie și a celorlalte spații, astfel încât să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor, în raport cu tipul dizabilității.

 Implementarea proiectului este esențială pentru creșterea calității procesului educațional special din Prahova, prin asigurarea unor spații adecvate persoanelor cu dizabilități din centrul școlar de la Breaza.

 Încă de la preluarea mandatului, educația și învățământul special au fost priorități ale președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader.