Primaria Campina va demara operatiunea de inregistrare a cererilor pentru ajutorul de caldura

Direcţia de Asistenţă Socială sin cadrul Primăriei Câmpina va demara, începând de luni, 19 octombrie 2015, procedura de distribuire a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016.

 

Primăria Câmpina a anunțat că actele doveditoare și cererile se depun la sediul Direcţiei Poliţiei Locale, din str. 1 Decembrie 1918, nr.7. Programul de lucru  va fi de luni-joi, între orele 800-1500 şi vineri între orele 800-1300. „Împreună cu cererea se depun şi actele doveditoare necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului şi anume: copii după actele de identitate, actele doveditoare privind veniturile nete, actele privind calitatea titularului cererii faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul, ultima factura de gaze/energie electrică  etc. Persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri vor depune cererile la Centrul de Informare pentru Cetăţeni, situat pe b-dul Culturii nr.18. Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Câmpina, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei. Nu vor beneficia de acest ajutor persoanele care deţin clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, terenuri care depăşesc 1.000 mp., autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei”, a mai precizat Primăria Câmpina. Cererile se pot depune până la data de 20 noiembrie 2015. Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile de acordare în luna decembrie, ianuarie etc., poate să depună cererea până la data de 20 a lunii respective şi va beneficia de ajutorul de încălzire începând cu luna depunerii cererii.