Primaria Campina pune la bataie bani pentru proiecte derulate de fundatii si asociatii

Primăria Câmpina a anunțat că va demara selecția pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi persoanelor fizice sau juridice fără  scop patrimonial care iniţiază şi organizează programe sau proiecte culturale, sportive şi educaţionale de utilitate  şi interes public în localitate.

 

Potrivit anunțului Primăriei Câmpina, programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Câmpina pentru anul 2015 cuprinde domeniul cultura-educatie – sustinerea actiunilor artistice si educative – 80.000 lei, domeniul sport – sustinerea actiunilor sportive si recreative –70.000 lei și programul ”Sportul pentru toti” – 70.000 lei. Fondurile pot fi solicitate de asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi persoane fizice şi juridice fără scop patrimonial – structuri sportive de drept privat ( cluburi, asociaţii), altele decât federaţiile sportive naţionale, cu personalitate juridică română şi persoane fizice  (profesionişti sau amatori ) din municipiul Câmpina, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni de interes public local. Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării se va face de către o comisie desemnată prin Hotărâre de Consiliu. Comisia de evaluare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris, solicitanţilor rezultatele acestei proceduri. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 14 august, ora 12.00.