Post vacant la Campina

Primăria Municipiului Câmpina organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de șef serviciu la o instituție aflată în subordinea Consiliului Local.

 

Concursul vizează postul de șef Serviciu al Clubului Municipal Câmpina. Candidații trebuie să aibă cetățenia română, studii de lungă durată, precum și o vechime de minimum trei ani. Dosarele de candidaturi pot fi depuse numai până pe 17 noiembrie, ora 16.00. Totodată, candidații trebuie să depună un proiect de management cu privire la viziunea pe care o au pe latură sportivă în perioada 2016 – 2021. Proiectul trebuie redactat în Word, cu Times New Roman, 13, nesemnat și fără semne particulare care va fi introdus într-un plic sigilat. Plicul va fi lăsat la secretarul comisiei de concurs.