Post vacant de director la Campina

Primăria Câmpina scoate la concurs un post vacant de director. Candidații pot depune dosarele până pe 15 iunie.

 

Potrivit anunțului publicat de Primăria Câmpina, funcția vacantă ese de director Asistență Socială și Autoritate Tutelară. Dosarul de candidat trebuie să includă formulratul tip pentru înscrierea la concurs, care se completează în ziua în care se depune dosarul, copie act de identitate, copie după diploma de studii, copie după diploma de masterat sau după diploma de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, manager ori asistență socială, precum și copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverință din care să reiasă vechimea în domeniul studiilor, cazierul administrativ, precum și un dosar cu șină. Proba scrisă este programată pe 24 iunie, la ora 10.00, iar proba orală pe 26 iunie, la ora 10.00.