PLOIESTI: Se eficientizeaza consumurile energetice- sistemul de iluminat public pe traseul tramvaiului 101

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3.1.

Primăria Municipiului Ploiești anunță faptul că, în prezent, se află în etapă de precontractare, Proiectul “Eficientizare consumuri energetice în municipiul Ploiesti – sistem iluminat public traseu tramvai 101 Bd. Republicii – str. Gheorghe Doja – str. George Coșbuc – str. Stefan Greceanu – str. Nicolae Bălcescu – str. Stefan cel Mare – str. Democrației – Gara de Sud”.

Obiectivul general al acestui proiect cu impact major îl reprezintă creșterea eficientei energetice a Sistemului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Ploiești – etapa I: traseul tramvaiului 101. Pentru atingerea acestui obiectiv, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea a 4 obiective specifice (OS1-OS4), prin implementarea următorului pachet de măsuri:

– Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 101 prin înlocuirea echipamentelor existente cu aparate de iluminat cu LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se vor avea în vedere și rezolvarea situațiilor de conflict rutier – din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astfel încât să se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016.

– Înlocuirea corpurilor de iluminat în stațiile de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED;

– Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

– Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru călători.

– Reîntregirea și extinderea sistemului de iluminat cu puncte luminoase cu tehnologie LED și stâlpi noi, metalici, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulatie pietonală, conform SR EN 13201:2016.

De asemenea, potrivit anunțului făcut de autorități, printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc: scăderea consumului de energie al SIP; scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabilă; asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, în special prevederile SR EN 13201:2016; precum și scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP.

De menționat că, proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3.1 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public. Valoare totală a proiectului este de 11.012.127,64 lei (cu T.V.A.).