Ploiesti: Program special din cauza alegerilor locale

Primăria municipiului Ploiești informează cetățenii că, în perioada 04 – 05 iunie 2016, în contextul alegerilor locale care vor avea loc în data de 05.06.2016, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Ploiești va funcționa după un program special cu publicul.

 

La Serviciul Stare Civilă, pentru datele de 4 si 5 iunie, căsătoriile se vor oficia conform programărilor. Programul pentru înregistrări decese:se va desfășura sâmbătă, pe 4 iunie, între orele 09.00 – 12.00. Eliberarea certificatelor duplicate necesare eliberării actului de identitate se va realiza pe 04 iunie 2016, între orele 08.00 – 16.00; iar pe 05 iunie 2016, între 09.00 – 13.00; De asemenea, cetățenii se vor putea adresa pentru eliberarea cărților de identitate Serviciului Evidența Populației din cadrul SPCLEP, după cum urmează:04 iunie 2016 – 08.00 – 16.00, iar pe 05 iunie 2016 între orele 07.00 – 21.00; „Facem precizarea că, în zilele de 04, respectiv 05 iunie 2016 pot depune documente pentru eliberarea actelor de identitate numai persoanele cu drept de vot, care nu au sau dețin un act de identitate cu termenul de valabilitate expirat. Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmește şi se elibere ază pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române şi a domiciliului. Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei, iar cetățenii vor prezenta şi un timbru fiscal în valoare de 5 lei. În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilăsau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm, se va achita taxa de 1 leu şi timbrul fiscal de 5 lei. Ambele taxe pot fi achitate la casieria aflată în sediul SPCLEP, din Bulevardul Independentei nr.10”, a anunțat Primăria Ploiești.