Ploiesti: Expozitie artistica cu tema Colectarea separata a deseurilor

În cadrul Campaniei de informare și promovare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 – Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”, beneficiarul proiectului, Consiliul Judeţean Prahova, va organiza maine, de la ora 11, expoziția artistică de obiecte realizate din deșeuri, cu tema „Colectarea separată a deșeurilor”. Obiectele au fost realizate de către elevii din unitățile școlare și atelierele instituțiilor culturale prahovene. Expunerea obiectelor a avut loc în foaierul Sălii Europa a Consiliului Județean Prahova.

 

Evenimentul face parte din acțiunile de informare ale campaniei de conștientizare generală la nivelul tuturor grupurilor țintă din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” și are ca obiectiv educarea în sensul reciclării/colectării selective a deșeurilor precum și încurajarea adoptării unui comportament activ pentru protecția mediului înconjurător. Elevii și coordonatorii participanți precum și vizitatorii expoziției vor primi materiale promoționale inscripționate cu însemnele Proiectului și materiale de informare referitoare la investițiile realizate prin proiect și la colectarea deșeurilor pe fracții, reciclarea deșeurilor, compostarea materialelor biodegradabile.

 

Perioada de implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova” este de 34,5 luni. Valoarea totală a Proiectului este de 149.121.917 Lei, fără TVA, din care 109.185.159 Lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 21.932.392 Lei finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 18.004.366 Lei contribuţia beneficiarului din bugetul local. Proiectul va contribui la reducerea poluării şi îmbunătăţirea condiţiilor sanitare şi estetice ale localităților județului Prahova, locuitorii urmând a fi beneficiarii unui sistem modern de gestiune a deşeurilor la standarde europene.