Nu-i putin lucru: Primarul comunei Berceni, in prim-plan european!

ONORANT: Primarul comunei Berceni, Cosmina Pandele se alătura delegației României la Comitetul Regiunilor la Uniunea Europeană pentru perioada 2020-2025.

Înființat în anul 1994, Comitetul Regiunilor (CoR) este complementar celor trei instituții comunitare – Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Parlamentul European, având rolul de a reprezenta interesele colectivităților locale şi regionale.

IMPORTANT: Misiunea sa este de a implica autoritățile regionale și locale în procesul decizional european și de a încuraja astfel o mai mare implicare a cetățenilor.

*Începând  cu  data  de  1  ianuarie  2007,  delegația  României  la  Comitetul  Regiunilor  este  formată din 15 membri titulari şi 15 membri supleanți, numiți pentru o perioadă de 5 ani, cu  posibilitatea de reînnoire a mandatului. 

Desemnarea  reprezentanților  în  Comitetul  Regiunilor  se  realizează  de  către  cele  patru structuri asociative ale autorităților publice locale din România, respectiv: Uniunea Națională  a  Consiliilor  Județene  din  România  (UNCJR),  Asociația  Municipiilor  din  România  (AMR),  Asociația Orașelor din România (AOR) şi Asociația Comunelor din România (ACoR).

Ca urmare a alegerii domnului Alin-Adrian NICA în funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș și a domnului Ștefan ILIE în funcția de primar al Muncipiului Tulcea, Asociația Comunelor din România a solicitat Guvernului României înlocuirea acestora cu dl Gheorghe DĂMIAN, primarul comunei Ciugud, județul Alba – în calitate de membru titular și, respectiv, cu dna Cosmina-Ramona PANDELE, primarul comunei Berceni, Județul  Prahova – în calitate de membru supleant.