Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova, cu gandul la Eminescu si la Ziua Culturii Nationale. A organizat un eveniment cu profunde ecouri…

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova și secțiile sale din stațiunea montană Cheia -Muzeul de Antropologie “Francisc I. Rainer” și Centrul de Ecologie și Antropologie, în parteneriat cu Institutul Național de Antropologie “Francisc I. Rainer” București, a prezentat vineri, 15 ianuarie 2021… ONORUL la statuia „Luceafărului” poeziei românești din centrul municipiului Ploiești.

Ulterior, începând cu orele 12.00, la sediul muzeului din Palatul Culturii, a avut loc o inspirată expunere cu tema « Gânduri ale lui Mihai Eminescu despre etnografie și cultura populară românească ». Pentru că… într-adevăr, e musai să ne mai „ardă” de cultură și valori, de acel perpetuum al sentimentului că aparținem unui neîntrecut zăcământ de creații și creatori, de stele ce leagănă sufletul românesc, dincolo de vremuri.

În cadrul manifestării prilejuite de aniversarea a 171 de ani de la nașterea marelui poet și a Zilei Culturii Naționale, cercetătorul Marin Constantin a susținut o expunere de idei și argumente ale poetului nostru național în legătură cu obiceiurile populare (ca „expresie exterioară a unui profund simțământ etnic”), cu fondul popular al poeziei eminesciene, cu disciplina etnografiei (în „descrierea, împărțirea și înrudirea popoarelor”) și, pe aceste temeiuri, cu înțelegerea neamului românesc sub raportul celor două „principii” ale istoriei naturale: ereditatea și adaptabilitatea.