MASURI FISCALE IMPORTANTE ANUNTATE DE PRIMARIA CAMPINA

Primăria Municipiului Câmpina anulează accesoriile în cazul obligațiilor bugetare restante.

Vă aducem la cunoștință că în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Câmpina din data de 30 iulie 2020, a fost aprobată prin hotărâre, propunerea privind instituirea unor măsuri fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Câmpina.

Edilii transmit că, având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, această facilitate se impune ţinând cont că în perioada stării de urgenţă continuată prin starea de alertă, mediul de afaceri s-a confruntat cu diminuarea semnificativă de lichidităţi financiare, fapt ce a condus la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată şi tinând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare.

Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentei proceduri, vor depune o cerere adresată organului fiscal local şi anume Direcţia Economică – Serviciul impozite şi taxe locale cu sediul în Calea Doftanei nr. 18, Municipiul Câmpina, până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

http://www.primariacampina.ro/…/5-Proiect-hot%C4%83r%C3%A2r…