Locuri de munca vacante la Primaria Sinaia

Primăria Sinaia scoate la concurs mai multe posturi vacante. Cei interesați pot trimite pe adresa Primăriei Sinaia o cerere de intenție, alături de copii după actul de identitate și după diplomele de studii.

 

Potrivit anunțului, Primăria Sinaia inteționează să angajeze un jurist, un expert în comunicare, un expert – project management și un designer. Condițiile de minime de înscriere sunt studiile de specialitate în domeniul  funcţiei vacante sau experienţă asimilată, cunoştinţe operare PC : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), simţul răspunderii bine dezvoltat, bune abilităţi de comunicare şi relaţionare, dar și rezistenţă la stres şi lucru prelungit. Termenul limită de depunere al scrisorii de intenție este 19 iunie. Iată anunțul:

TE VREM IN ECHIPA!

Căutam oameni pentru ocuparea următoarelor poziţii:

1 JURIST

 • studii de profil
 • experienţă de lucru în instanţă
 • cunoscător al legislaţiei administrative
 • capacitate organizatorică şi secretariat

1 EXPERT COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 • studii în domeniul : jurnalismului, ştiintelor politice, litere sau comunicare – publicitate
 • se apreciază experienţa în mediul ONG si în educaţia non-formală
 • orientare spre identificarea de soluţii
 • creativitate

2  EXPERT – PROJECT MANAGEMENT 

 • portofoliu proiecte sau dovada impicării active în echipe de proiecte
 • se apreciază experienţa în mediul ONG şi în educaţia non-formală
 • orientare spre identificarea de soluţii
 • creativitate

1 GRAFIC DESIGNER 

 • cunoscator al softurilor din domeniu ( foto, video, web )
 • portofoliu
 • se apreciază experienţa în mediul ONG şi în educaţia non-formală
 • orientare spre identificarea de soluţii
 • creativitate

Conditii minime de inscriere: 

 • studii de specialitate în domeniul  funcţiei vacante sau experienţă asimilată
 • cunoştinţe operare PC : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • simţul răspunderii bine dezvoltat
 • bune abilităţi de comunicare şi relaţionare
 • rezistenţă la stres şi lucru prelungit

DACĂ SUNTEŢI INTERESAT VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI O SCRISOARE DE INTENŢIE SI UN CV ALĂTURI DE URMĂTOARELE ACTE LA  adresa de email:

vreausamaangajez@primaria-sinaia.ro 

 • cerere de inscriere (scrisoare de intentie + cv.)
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate ;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie  pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de angajare cu originalul documentului in cel mai scurt timp).
 • buletin de identitate -copie
 • certificat de nastere – copie
 • recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul )

TERMEN LIMITĂ: 19 IUNIE 2015