Imprumuturi de la Trezorerie pentru furnizarea energiei termice

Guvernul a aprobat, astăzi, o Ordonanță de Urgență care creează condiţii pentru servicii publice mai bune la nivelul autorităţilor publice locale, în mai multe domenii: furnizarea agentului termic către populație, îmbunătățirea mecanismului de finanţare a obiectivelor de investiții prin Programul național de dezvoltare locală şi dotarea cu noi microbuze şcolare.

 

Astfel, unitățile administrativ-teritoriale (UAT) pot solicita, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, în limita sumei de 700 milioane lei, în principal pentru finanțarea fără sincope a cheltuielilor necesare pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece. Împrumuturile pot viza, de asemenea, proiectele derulate de UAT-uri în cadrul programelor europene (cu finanţare din fonduri externe nerambursabile) sau a celor guvernamentale. Este vorba despre asigurarea sumelor pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor, respectiv pentru finanțarea corecțiilor financiare aplicate acestora.

 

Actul normativ prevede, pentru fiecare tip de împrumut în parte, perioada de rambursare şi posibilitatea rambursării anticipate, integrală sau parţială. Aceste împrumuturi se acordă cu o dobândă ROBOR la 3 luni, comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata împrumutului. De asemenea, prin actul normativ se aduc o serie de modificări cu privire la Programul Național de Dezvoltare Locală. Acestea au ca scop îmbunătăţirea mecanismului de implementare, care face posibilă corelarea ritmului de finanţare a proiectelor cu ritmul de execuție a lucrărilor de construire ale acestora.

 

Având în vedere că durata de execuţie a unui astfel de obiectiv depăşeşte, cel mai adesea, durata unui an calendaristic, contractele de finanţare vor fi multianuale, încheiate pe o perioadă de cel mult 4 ani, asigurându-se finanțarea până la finalizare a obiectivelor incluse în program. Mecanismul de implementare va asigura predictibilitatea resurselor alocate, precum și posibilitatea ca sursele de finanțare (buget de stat, buget local, fonduri structurale) să fie complementare.

 

Totodată, actul normativ adoptat astăzi autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să achiziționeze, în limita bugetului aprobat cu această destinație, microbuze/autobuze şcolare pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale din mediul rural, din municipii sau oraşe care au sate şi localităţi componente, precum și pentru a fi donate Republicii Moldova, în condițiile legii și conform acordurilor internaționale dintre cele două guverne. Noua prevedere răspunde solicitărilor adresate de comunitățile locale, care au identificat nevoi suplimentare cu privire la transportul elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. De asemenea, răspunde scrisorii adresate de Primul-Ministru al Republicii Moldova, prin care solicită Guvernului României donarea a 100 de microbuze școlare, așa cum s-a convenit în cadrul ședinței comune a Guvernelor celor două state din 22 septembrie 2015.