Festivalul Muntilor a adus anul acesta, comunei Cerasu si o „fratie de cruce”, cu localitatea franceza Meyrie

Este sărbătoare mare la Cerașu! Sat cu rădăcini adânci, aici totul are sens și timp și miez de trăinicie…

Este sărbătoare mare la Cerașu! Satcu rădăcini adânci, aici totul are sens și timp și miez de trăinicie… Toată suflarea satului s-a adunat acum la Festivalul Munților, eveniment care… ține așa, ca-n basme, trei zile.

Oamenii de aici păstrează cu sfințenie traditia și astăzi, în zi de mare praznic, cel al Sfântului Dumitru, au ieșit pe ulițe în port românesc, pe jos sau pe cai împodobiți, au mers la biserică și mai apoi, la târgul tradițional, care pune în lumină roadele bunilor gospodari.

Prefectulde Prahova, Mădălina Lupea, a fost prezentă la toate manifestațiile, inclusiv la ceremonia semnării înfrățirii dintre comuna Cerașu și localitatea franceză Meyrie.

Sunt aici în joc sentimente şi vedenii nealterate de nici un act al raţiunii şi de nici o cosmologie învăţată şi acceptată de-a gata. Iată experienţe vii, cari leagă cerul de pământ, care fac o punte între viaţă şi moarte şi amestecă stihiile după o logică primară, căreia anevoie i te poţi sustrage, şi care mi se pare cu neputinţă în altă parte, decât în mediul înţeles şi trăit ca o „lume”, a satului. Fiecare sat se simte, în conştiinţa colectivă a fiilor săi, un fel de centru al lumii, cum optic fiecare om se plasează pe sine de asemeni în centrul lumii.”

Lucian Blaga – Elogiu satului românesc

Foto: Prefectura Prahova