Consilierii ploiesteni, convocati in SEDINTA EXTRAORDINARA!

Echipele Coral Impex vor interveni, vineri, 3 aprilie, în intervalul 10.00 – 17.00, pe str. Constantin Brezeanu, Intrarea Grindului, str. Predeal, str. Andrei Mureșanu, str. Târnavei, str. Trotuș, str. Cibinului, Șos. Nordului, Intrarea Castor, Intrarea Polux, str. Găgeni.

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti este convocat în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ în data de 04 septembrie 2020.

Primarul Municipiului Ploieşti, în baza art. 133, alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; în temeiul art. 134 alin. (4) și art. 196, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; D I S P U N E: Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 04 septembrie 2020, începând cu ora 11 00 , desfășurată prin mijloace electronice la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A.

Aflați acum ce proiecte au fost înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Adrian Florin Dobre şi consilierii Sălceanu Claudia-Oana , Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaş, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2020 – iniţiat de primar Adrian Florin Dobre Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat si bugetul de cheltuieli al Centrului Creşă Ploieşti având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2020 – iniţiat de primar Adrian Florin Dobre Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de viceprimar George Pană Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești, petiţii şi reclamaţii şi Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr. 2, bl. T7, ap. 7, Carte funciară nr. 136732-C1-U15, nr. cadastral 136732-C1-U15, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 6, Carte funciară nr. 135690-C1-U8, nr. cadastral 135690- C1-U8, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 95, bl. 85, ap. 4, Carte funciară nr. 136925-C1-U5, nr. cadastral 136925-C1-U5, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 95, bl. 85, ap. 19, carte funciară nr. 136925-C1-U20, nr. cadastral 136925-C1-U20, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniţă Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5, ap. 10, Carte funciară nr. 135690-C1-U28, nr. cadastral 135690- C1-U28, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr.97, bl. 86, ap. 21, Carte funciară nr. 136944-C1-U21, nr. cadastral 136944-C1-U21, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, bl. 86, ap. 12, Carte funciară nr. 136944-C1-U12, nr. cadastral 136944-C1-U12, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Municipiul Ploiești, str. Lupeni, nr. 7-9, bl. M5-M5A, sc. M5A, ap. 8, Carte funciară nr. 135690-C1-U30, nr. cadastral 135690- C1-U30, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Năforniță Nicoleta, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan. Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură, promovare operaţiuni comerciale.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 232/29.06.2020 privind aprobarea efecturării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești – inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești, petiţii şi reclamaţii şi Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.