Complexul “Raza de Soare” Baicoi, modernizat cu 2,98 milioane lei

La sediul Consiliului Judeţean Prahova azi a avut loc conferinţa de presă organizată cu ocazia finalizării proiectului: “O şansă pentru o nouă rază de soare” – reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Complexului de servicii comunitare “Rază de Soare” din Băicoi, judeţul Prahova, cod SMIS 39749, finanţat prin Programul Operaţional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Ca urmare a reabilitării, modernizării și echipării Complexului de servicii comunitare „Rază de Soare” Băicoi se asigură o infrastructură sociala modernă, se îmbunătățesc condiţiile de viaţă a 28 de copii aflați în plasament în sistem rezidențial, se asigură o creştere a calităţii infrastructurii şi serviciilor sociale, precum şi a gradului de confort, contribuindu-se astfel la dezvoltarea mai rapidă a localităţii, respectiv a regiunii.

S-au realizat intervenţii asupra clădirii astfel încât să fie respectate cerinţele funcţionale, lucrări de amenajări exterioare ale aleilor şi spaţiilor verzi, de modernizare a terenului de activităţi sportive, de refacere a gardului existent, dar şi de reabilitare a instalaţiilor exterioare.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.986.415,24 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile (FEDR şi Buget Naţional) a fost de 1.893.420,42 lei, iar contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Prahova de 553.391,75 lei. Durata de implementare a proiectului a fost de 33 de luni.