Cea mai veche biserica din Ploiesti. Comori pe care nu le stiati: Sabia domnitorului, incrustata in perete…

 Se povestește că Domnitorul Matei Basarab, a înălțat în anul 1639 „o Sfântă si Dumnezeiască Biserică din temelie“ (Biserica a fost ridicată nu întâmplător! în partea de răsărit a oraşului Ploieşti, lângă apa Dâmbului, în urma victoriei din 1637 obţinută împotriva lui Vasile Lupu), pe locul alteia mai vechi din lemn, fapt atestat de unele cărămizi descoperite, având inscripţia anilor 1594 si 1595, pentru a răsplăti oraşul Ploieşti, de unde Mihai Viteazul îşi recrutase atâţia oşteni de ispravă.

Biserica „Sfinții Petru și PAvel” a fost ridicată, după tradiţie (de altfel și arhitectura lăcașului grăiește despre acest fapt), în locul unui schit foarte vechi de maici (se pare că în „pântecele” actualei curți a lăcașului s-au descoperit mai multe morminte foarte vechi), lângă care domnitorul și-a avut, probabil, tabăra înainte de a trece în Ardeal.

Istoricii sunt de părere că, în jurul acestei biserici au fost primele aşezări ale oraşului Ploieşti, printre care un prim cimitir şi, probabil, prima şcoală a Ploieştilor, asa cum menţionează recensământul din anul 1810: „Mahalaua avea case 14, suflete parte bărbătească 27, parte femeiască 28, peste tot suflete de rumâni… preot Stoica Sin Mihaiu (preoțit în 1783), 54 ani, ce slujea la această biserică, avea doi fii: Ştefan, 15 ani, învăţa Ceasloave rumânești, şi Ioan, 10 ani, învăţa la buchi”. Și-apoi de-aici a început a crește, încet, târgul…

O biserică asemeni unei povești ascultată în poală bunicii, o biserică ce poartă secole pe umeri, o biserică- sărbătoare, în inima Ploieștilor: Biserica cu hramul Sfinților Petru și Pavel, cunoscută drept Biserica Domnească, cel mai vechi lăcaș de cult din Ploiești. O biserică ÎN INIMA istoriei Ploieștilor.

În interiorul bisericii, se pot distinge, pe zid, picturi vechi ale multor sfinţi, datând de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Deasupra uşii care duce către pod a fost descoperită, se pare, sabia de luptă a voievodului Matei Basarab, încrustată în perete.

De asemenea, în dalele pardoselii naosului, în apropierea zidului dinspre miazănoapte al bisericii, a fost descoperită o piatră funerară, uzată de vreme, pe care se afla sculptată pajura bicefală, însemnul heraldic medieval al familiei boiereşti a Cantacuzinilor, loc în care cu siguranţă îşi doarme somnul de veci vreun membru al acestei familii domnitoare.

De la Biserica Domnească din Ploieşti provin importante obiecte de patrimoniu istoric naţional. Printre acestea, menţionăm: clopotul, datând de la 1794, dăruit de Samuil ieromonahul, aflat şi astăzi în clopotniţa bisericii; un potir de argint pe care este inscripţionat însuși numele domnitorului Matei Basarab şi anul ctitoririi bisericii voievodale (1639); potirul de argint suflat cu aur, danie a negustorilor lipscani şi braşoveni (1818).

De asemenea, așa cum aflăm dintr-un articol publicat în urmă cu mulți ani în Ziarul Lumina, acestei sfinte biserici i-ar aparţine şi un Evangheliar cu scoarţă superioară de catifea, având reprezentaţi pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe cei patru Evanghelişti. Lucrarea realizată în relief, pe fond aurit, a fost dăruită bisericii de ieromonahul Gherasim. Parte din aceste obiecte se află în custodia muzeului de la Mănăstirea Ghighiu şi în colecţia Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova.

Foto: ziare.com, turismistoric.ro