Campinenii din anumite categorii sociale primesc seturi de cate 50 de masti!

Autoritățile locale anunță că, în perioada 2-4 septembrie 2020 echipe ale Primăriei Municipiului Câmpina vor distribui setul de 50 măsti de protecție de persoană, in conformitate cu prevederile OUG nr. 78/2020următoarelor categorii de beneficiari:

a.-persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social (VMG);

b.-persoanelor din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF);

Pentru aceste categorii de la lit. a și b distribuirea măstilor de protecție se va realiza la sediul Cantinei de ajutor social, din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 34, pe baza actului de identitate al titularului de ASF/VMG.

c.-pensionarilor din sistemul public de pensii al carei cuantum este de până la 704 lei inclusiv;

d.-persoanelor încadrate în grad de handicap care au ca venit exclusiv indemnizația de handicap (prestatia sociala prevazuta la art. 42 si 58 din Legea nr. 448/2006 rep. ).

ATENȚIE: Pentru aceste categorii de la lit. c și d, echipe ale Primăriei se vor deplasa la domiciliul persoanelor respective pentru înmânarea setului de măști.