Campina: Primaria explica motivul pentru care au fost majorate taxele in 2016

Taxele și impozitele locale în 2016 vor fi majorate la Câmpina, spun reprezentanții primăriei, în baza prevederilor noului Cod Fiscal.

 

„Propunerile făcute cu privire la impozitele şi taxele locale aplicabile ȋn anul 2016 ȋn Municipiul Câmpina nu aduc nici un fel de majorare faţă de anul 2015, ȋn afara celor rezultate din prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Majorările impuse de noul Cod Fiscal sunt localizate la nivrl de impozit pe clădiri, impozit care prin aplicarea formulei de calcul conduce pentru două categorii de locuinţe: apartamente la bloc şi clădiri nerezidenţiale, unde se desfăşoară activităţi economice, la o creştere a cuantumului impozitelor. Pentru apartamentele de la bloc, ȋn formula de calcul coeficientul de transformare a suprafeţei utile ȋn suprafaţă construită (inclusiv pereţii exteriori) a crescut de la 1,2 la 1,4 (cu o creştere de 20%), creştere care adaugată la majorarea valorii pe metru pătrat de suprafață construită de la 935 lei ȋn 2015 la 1.000 lei ȋn 2016. Cotele de impozit aplicate pentru clădirile nerezidenţiale – persoane fizice – cu destinaţie economică, reevaluate sau nereevaluate, sunt cele prevăzute de Codul Fiscal. Creşterea ȋnregistrată la clădirile nerezidenţiale folosite pentru activităţi economice, nereevaluate, prin aplicarea cotei de impozit de 2% prevăzută de Codul Fiscal art. 458 alin. 4 ca şi cotă unică de impozitare se aplică din 2016 la valoarea impozabilă, prevăzută de art. 457 din Codul Fiscal”, a anunțat Primăria Câmpina, care dă vina pe noile prevederi ale Codului Fiscal. 
„Într-adevăr, impozitul pentru acest gen de clădiri este majorat substanţial, dar este datorat prevederilor noului Cod Fiscal, care prin modificările aduse vizează ȋn primul rând determinarea persoanelor fizice, care deţin aceste clădiri ȋn care se desfăsoară activităţi economice, ca la fiecare 5 ani să realizeze reevalurea clădirii, punând punct unor practici economice evazioniste. Altfel spus, reevaluarea clădirii este la ȋndemâna fiecărui contribuabil care nu doreşte plata unui impozit majorat substanţial de legiuitor cu un anumit scop justificat economic. Faptul că prin prevederile Codului Fiscal s-a aplicat impozitul pentru clădirile nerezidenţiale folosite pentru activităţi economice nereevaluate, acest lucru putem spune că s-a compensat – fie şi parţial – prin prevederea aceluiaşi Cod Fiscal, de renunţare la impozitarea suplimentară pentru persoanele fizice ce au ȋn proprietate două sau mai multe clădiri (cu cote de impozitare suplimentare cuprinse ȋntre 65% şi 300%)”, motivează Primăria Câmpina, care susține că „sub incidenţa acestor noi prevederi fiscale intră un număr redus de persoane fizice care deţin clădiri nerezindenţiale folosite pentru activităţi economice, drept urmare nu se poate afirma că municipiul Câmpina a aprobat o fiscalitate exagerată la determinarea impozitului pe clădiri pentru anul 2016, alta decât cea impusă de litera legii”.