Campina: Primaria a aprobat strategia de dezvoltare pana in 2020

Primăria Câmpina a anunțat că a fost aprobată strategia de dezvoltare 2015 – 2020. Documente cuprinde mai multe domenii de dezvoltare.

 

 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Câmpina se bazează pe mai multe direcții generale, respectiv pe dezvoltarea economică a municipiului prin valorificarea superioară a resurselor locale, pe îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor ca urmare a dezvoltării economice și a serviciilor publice, pe modernizarea infrastructurii și echipării edilitare, pe creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității factorilor de mediu și pe îmbunătățirea capacității administrative și a serviciilor sociale, se arată în documentul prezentat pe site-ul Primăriei Câmpina. „Dezvoltarea economică a municipiului Câmpina se va baza pe valorificarea eficientă a resurselor economice locale şi va deveni un centru atractiv pentru investitori prin oferirea de facilități şi un climat favorabil dezvoltării mediului de afaceri. Prin atragerea de investiții se vor crea noi locuri de muncă, creându-se astfel premise pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Municipiul Câmpina va oferi locuitorilor săi condiții bune de trai, oportunități reale de dezvoltare profesională şi posibilități variate de petrecere a timpului liber, devenind un loc atractiv pentru a trăi și a munci. Aspectele de ordin economic şi profesional vor fi armonizate cu posibilitățile de dezvoltare socială şi culturală. Serviciile publice se vor ridica la standarde moderne, de calitate, iar locuitorii vor avea acces neîngrădit la acestea. Un rol esențial în formularea viziunii îl are îmbunătățirea infrastructurii turistice, cu implicații directe în dezvoltarea socială și economică a municipiului. Promovarea pe plan turistic a municipiului se va axa pe valorificarea resurselor naturale existente, cât și a celor cultural – istorice”, se mai precizează în strategia 2015 – 2020.