Campina: Dezbatere privind Planul de Mobilitate Urbana Durabila

La sediul  Primăriei Municipiului  Câmpina, sala de ședințe, va avea loc joi, ora 11, dezbaterea finală  privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Câmpina.

 

„Existenţa Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, reprezentând un concept ce contribuie la atingerea ţintelor europene privind schimbarea climatică şi eficienţa energetică stabilite la nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre,  condiţionează finanţarea proiectelor ce vizează îmbunătăţirea mobilităţii la nivel urban prin intermediul Programului operaţional regional 2014-2020. Elaborarea documentului strategic prezintă particularitatea integrării procesului participativ, în care se ţine seama de recomandările părţilor interesate, incluzând cetăţeni, autorităţi publice, organizaţii din societatea civilă, companii private. „Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  sunt facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban”, a anunțat Primăria Câmpina..