Campina: Anuntul cu privire la reabilitarea Calei Doftanei

Primaria Campina  titular al proiectului „Reparatii si reabilitare strada Calea Doftanei” anunta  publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului  Prahova  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reparatii si reabilitare  strada Calea Doftanei”  propus a fi amplasat in Campina, str. Calea Doftanei, a anunțat Primăria Câmpina..

 

Primăria Câmpina a mai precizat că proiectul  deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M.Prahova din  Ploiesti str. Gh. Gr.Cantacuzino, nr.306, in zilele de luni-vineri, intre orele  9,00-16,00 precum si pe site-ul Agenției pentru Protecța Mediului. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt ,pana la data de  10.06.2016