Campina: Amenzi mai mari in domeniul constructiilor

Primăria Câmpina aduce la cunoștință faptul că  noua Lege 163/2016, privind calitatea în construcții, aplicabilă începând cu 24.08.2016, aduce modificări majore când vine vorba de sancțiuni.

 

 

Astfel, se arată într-un comunicat al Primăriei Câmpina, actul normativ prevede că se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și deființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acesteia, dar și neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții. Totodată, se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin specialiști diriginți de șantier autorizați, necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției conform prevederilor legale și neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor și neexcutarea, în condițiile legii, a lucrărilor de reparații și consolidări, precum și neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea inițială, la terminarea lucrărilor de construcții.„Menționăm că dreptul de a constata contravențiile și de a aplica sancțiunile și măsurile prevăzute de lege aparține Inspectoratului de Stat în Construcții”, se arată în anunțul Primăriei Câmpina.