Biserica Domneasca din Ploiesti: 29 iunie 2019- Hramul si 380 de ani de la ctitorire

Biserica Domnească din Ploiești este cel mai vechi monument păstrat din Ploiești. Cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, aceasta a fost ridicată de Matei Basarab în 1639.

Biserica Domnească din Ploiești este cel mai vechi monument păstrat din Ploiești. Cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, aceasta a fost ridicată de Matei Basarab în 1639, pentru a răsplăti orașul de unde își recrutase numeroși oșteni. Edificiul este situat în partea de răsărit a orașului, în apropierea râului Dâmbu.

O bisericuță desprinsă, parcă din vechi povești cu sate și oameni dragi, lăcașul se distinge prin arhitectura delicată, veche, care inspiră modestie, calm, suplețe, seninătate, bucurie. Un loc cu har, cum spun toți cei care i-au trecut pragul, lăsând aici rgăciunile lor.
Din monumentul original s-au păstrat zidurile groase de pe părțile laterale și din spate, care au menținut astfel și planul inițial, simplu, dreptunghiular, cu o singură absidă spre răsărit. Mai pot fi autentici stâlpii octogonali ai pridvorului, deoarece mai târziu, după domnia lui Matei Basarab, stâlpii pridvoarelor s-au făcut rotunzi. O turlă mică de zid, care se ridica deasupra pronaosului, s-a năruit demult, din cauza unui cutremur, fiind înlocuită cu o calotă sferică, ulterior dispărută și ea. O scară practicată în grosimea zidului urcă în podul bisericii și în fosta clopotniță.

Biserica are în față un pridvor compus din două arcade laterale și alte două în fațada principală, cu o ușa între ele și un zid plin deasupra acesteia. Bolțile ce corespund arcadelor, ca și cupolele joase care acoperă pronaosul și naosul au fost scoase la lumină, doar de câțiva ani, prin înlăturarea unui tavan de lemn care le ascundea.

Exteriorul păstrează o mare parte din aspectul sau inițial. Este împărțit în două registre, cu ocnițe inegale separate printr-un brâu format din trei ciubuce paralele, prinse între două șiruri de colțuri. Brâul continuă și pe părțile laterale ale pridvorului, dispărând numai la fațadă.

*Demn de luat în seamă, în 1742, biserica a fost restaurată în interior şi la exterior de către negustorul Avram Braşoveanul şi soţia sa, Ilinca. O altă etapă în istoria bisericii o constituie amplele lucrări de restaurare din anul 1787, de care s-a îngrijit Constantin Brăileanu, din Ploieşti.

De asemenea, biserica a fost din nou reparată, în anul 1879, potrivit pisaniei, când „s-a făcut reparaţiunea acestei sfinte biserici, după cum se vede, din ajutorul domnilor orăşeni ploieşteni care se văd înscrişi în condica sinodală cu cei ce au avut bunăvoinţă a o ajuta şi prin ajutorul onorabilei primării, atât în reparaţie, cât şi în regularea salariului lunar pentru întreţinerea sa şi a servitorilor ei, în zilele Mitropolitului Calinic (n.r: Miclescu) şi ale Alteţei Sale Regale, Carol I al României“.

Înnoirea şi împodobirea

Odată cu numirea ca paroh a înzestratului preot Ioan Pârlea, Biserica Domnească din Ploieşti a cunoscut un amplu proces de restaurare, menit să-i redea aura voievodală de odinioară. După cum ne mai spune preotul Augustin Pârlea, fiul preotului paroh, în numai şapte ani, au fost realizate lucrări deosebite, dintre care amintim: spălarea în întregime a picturii interioare şi exterioare, lucrare executată de pictorul Alexandru Mişca din comuna Bucov, judeţul Prahova; realizarea unei noi catapetesme şi a stranelor din lemn de stejar; înzestrarea bisericii cu obiecte noi de cult (sfinte vase, policandre, cruci, sfeşnice, veşminte preoţeşti). De asemenea, a fost repusă în valoare icoana Maicii Domnului cu trei mâini- făcătoare de minuni, existentă în biserică încă din vremea lui Matei Basarab. „Îmi amintesc că atunci când am propus să ferecăm în aur şi argint această icoană, femeile din biserică şi-au scos din urechi cercerii din aur şi inele de pe deget, dăruindu-le Maicii Domnului“, mărturiseşte pr. paroh Ion Pârlea, un om modest şi harnic, adevărat exemplu pentru enoriaşi. Au fost ferecate în aur şi argint, de asemenea, icoana Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, a Sf. Ioan Botezătorul, a Maicii Domnului îndurerate, precum şi a Sf. Ier. Nicolae. (ziarullumina.ro)

Demn de știut, De la Biserica Domnească din Ploieşti provin importante obiecte de patrimoniu istoric naţional. Printre acestea, menţionăm: clopotul, datând de la 1794, dăruit de Samuil ieromonahul, aflat şi astăzi în clopotniţa bisericii; un potir de argint pe care este inscripţionat numele domnitorului Matei Basarab şi anul ctitoririi bisericii voievodale (1639); potirul de argint suflat cu aur, danie a negustorilor lipscani şi braşoveni (1818). (ziarullumina.ro)

De asemenea, acestei biserici îi aparţine şi un Evangheliar cu scoarţă superioară de catifea- o adevărată comoară, având reprezentaţi pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe cei patru Evanghelişti. Lucrarea realizată în relief, pe fond aurit, a fost dăruită bisericii de ieromonahul Gherasim. Parte din aceste obiecte se află în custodia muzeului de la Mănăstirea Ghighiu şi în colecţia Muzeului de Istorie al municipiului Ploieşti.

Așadar, să-i dorim să ne trăiască întru mulți ani și secole, și să ne-asculte rugăciunile cu-aceiași îngăduință și har!

Foto: basilica.ro, turismistoric.ro