Barcanesti: Post vacant de inspector

Primăria comunei Bărcăneşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector debutant.

 

 

Postul este scos la concurs la Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură, Arhivă, din cadrul Primăriei Bărcănești. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, ştiinţe juridice/administrative, științe ale comunicării, științe economice. Concursul are loc pe 15 noiembrie 2016, ora 10.00:- proba scrisă, iar pe 17 noiembrie 2016, ora 12.00: este proba interviu.