ANUNT DE IMPACT pentru ploiestenii care solicita locuinte sociale

Solicitările/petiţiile/reclamaţiile se vor transmite on-line.

Primaria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aduce la cunoștință tuturor cetățenilor care au depus dosare  sau urmează să înregistreze dosare noi în vederea obținerii unei locuințe sociale că acestea trebuie actualizate/înregistrate până la data de 08.12.2022, potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 – Legea locuinței, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local nr. 524/31.10.2022 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și ierarhizare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuințelor sociale.
ATENȚIE: Consilierea solicitanților de locuință socială și înregistrarea documentelor justificative se vor realiza la sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A – Serviciul Locuințe Sociale,  după următorul program:

MARȚI        12.00 – 16.00
MIERCURI 12.00 – 16.00
 JOI           12.00 – 16.00
Actele justificative pe care solicitanții de locuințe sociale trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor pentru repartizarea de locuințe sociale sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 524/31.10.2022, alăturată la prezentul...ANEXA