Actiuni de verificare a cartilor de imobil

Poliţia Locală Ploieşti intenţionează să stabilească un dialog permanent cu administratorii de bloc prin intermediul poliţiştilor locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor. În acest fel, se urmăreşte atât exercitarea atribuţiilor în domeniul evidenţei persoanelor prevăzute de Legea nr. 155/2010 – legea poliţiei locale, cât şi preluarea oricărei sesizări cu privire la fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, ce sunt de competenţa instituţiei mentionate.

 

Poliţiştii locali au verificat, de la începutul anului şi până în prezent, un număr de 813 asociaţii de locatari şi proprietari din municipiul Ploieşti. În cadrul acţiunilor, controalele au vizat completarea la zi a cărții de imobil şi afişarea la parterul scărilor de bloc a tabelelor cu persoanele care locuiesc în fiecare apartament – conform O.U.G. nr. 97/2011 (actualizată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi H.C.L. nr. 228/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Ploiești. La 350 de asociaţii de locatari şi proprietari s-au constatat nereguli precum neactualizarea cărţilor de imobil, neconcordanţe privind situaţia locativă şi numărul persoanelor înregistrate sau, în anumite cazuri, lipsa cărţilor de imobil. Au fost şi situaţii când poliţiştii locali au sesizat absenţa avizierelor de la parterul blocurilor şi a documentelor de informare a locatarilor.

 

În toate aceste cazuri au fost acordate termene de cel mult 30 de zile pentru remedierea problemelor existente, timp în care administratorii de bloc au îndreptat deficienţele aduse la cunoştinţă.