7 proiecte pe lista sedintei extraordinare a CL Ploiesti din 13 mai 2015

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a fost convocat în şedinţă extraordinară în data de 13 mai 2015, începând cu ora 13, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Casei de Cultura “I.L. Caragiale” Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în consiliul de administraţie al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teoodrescu.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Puiu Daniel Neagu, Gheorghe Sîrbu şi Radu Mateescu.

6. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de renegociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploieşti, încheiat cu S.C. Apa Nova Ploieşti S.R.L. la data de 14.06.2000 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului dintre Municipiul Ploieşti, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Hale şi Pieţe S.A. şi Fundaţia “Nini Măcelaru” – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.