500 milioane lei pentru finantarea lucrarilor la drumurile județene si comunale

Guvernul a repartizat suma care revine fiecărui judeţ din cele 500 de milioane de lei destinate finanțării lucrărilor la drumurile județene și comunale, potrivit unei Hotărâri aprobate ieri, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 

Reamintim că prin OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale s-a majorat cu suma de 500 de milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

Alocarea pe județe a fondurilor a avut la bază două criterii: repartizarea direct proporţională a banilor, în funcţie de lungimea drumurilor din judeţul respectiv şi capacitatea financiară, mai exact, s-au alocat bani mai mulţi pentru judeţele cu o capacitate financiară mai redusă. Cele două principii asigură repartizarea echilibrată a banilor pe judeţe, ceea ce va contribui la reducerea discrepanţelor dintre acestea.

 

Cele 41 de judeţe vor primi sume cuprinse între 9 şi 14 milioane de lei. În plan local, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se va face în funcție de lungime și starea tehnică a drumurilor de către consiliul județean, după consultarea primarilor.