21 iunie 1881: Ziua inaugurarii primului monument de for public din Ploiesti- STATUIA LIBERTATII

Statuia Libertății: Acum 139 de ani, la 21 iunie 1881, în cadrul unei ceremonii aparte, se inaugura primul monument de for public al orașului Ploiești. Statuia Libertății, un simbol al orașului „aurului negru”. Oare câți dinte ploieștenii de azi au cunoștință despre acest moment istoric?!?!


Iată ce
consemna presa vremii:
„Duminică 21 Iunie, orașul Ploești înfățișa o priveliște neobișnuită: pretutindeni veselie, pretutindeni mișcare și poporațiune de toate clasele, în vestminte de sărbătoare, se îndrepta spre Piața Unirei. Pela 9 ore piața era plină, ferestrele și balcoanele dela casele din giuru-i înțesate de doamne și chiar coperișurile acoperite de bărbați.Toată această lume aștepta cu-n sentiment de nerăbdare inaugurarea statuei Libertăței care s-a oferit Ploeștenilor prin contribuțiuni făcute în toată țara pentru curajul și abnegațiunea ce au știut a depune, cu ocazia alegerilor dela 1869 întru apărarea libertăților publice’’.(Românul, 24 iunie 1881)

Duminecă s-a descoperit la Ploiești Statuia Mme Grigorescu (așa-i zic ploieștenii Statuii Libertății, ridicate în onoarea efemerei republice de la 1869-1870). L’Independence Roumaine află că se făcuseră mari preparative pentru a primi pe rabin, pe d. D. Brătianu și – tres faciunt collegium – pe d. Urechia. Gardă națională pănă la statuă. Însă înaltele personaje nevenind, garda s-a întors singură și desilusionată împrejurul Mme Grigorescu.”(Mihai Eminescu, Timpul, 24 iunie 1881) (sursa: Societatea Culturală ATOM Ploiești).

TREBUIE ȘTIUT: Înălțarea la Ploiești a unui monument care să simbolizeze lupta cetățenilor pentru cucerirea și exercitarea libertăților publice era o mai veche dorință, care a fost adusă în actualitate de gravele evenimente ce au avut loc cu ocazia alegerilor pentru corpurile legiuitoare din 1869, când, supuși la tot felul de intimidări și agresiuni fizice, alegătorii au votat cu Partidul Liberal și i-au învins la vot pe conservatorii ce încercau să-și prelungească cu orice preț guvernarea, inclusiv prin trimiterea trupelor de la București. Anul următor au avut loc și tulburările antidinastice cunoscute ca Republica de la PloieștiDimitrie Brătianu și C. A. Rosetti au considerat că Ploieștiul trebuie recompensat cu acest monument, și au deschis o subscripție publică prin intermediul ziarului „Românul”

A fost adusă în țară, din Franța, în 1876. Instalarea ei nu a început decât după război, statuia fiind dezvelită la 11 iunie 1881, pe un soclu executat de arhitectul Toma N. Socolescu, în Piața Libertății.

Turnată în bronz galvanizat, lucrarea are o înălțime de 3,5 m. Ea reprezintă pe zeița Minerva ca simbol al libertății, având atribute care sugerează că libertatea are uneori nevoie de luptă pentru a fi apărată. În fundamentul piedestalului s-a zidit un pergament, care a fost așezat în sticlă și în care se expune istoricul statuii, purtând o mulțime de semnături. De asemenea, s-au depus în structura piedestalului și mai multe monede românești .Monumentul a fost restaurat în 1903 și are o inscripție cu mesajul „Cetățenilor ploeșteni – Aperătorii libertăților publice – Romania recunoscătoare”. Instalată inițial în piața centrală a orașului, statuia a fost mutată în 1934 într-o grădiniță din fața primăriei.

Începând cu luna mai a anului 2012, după ce a fost un an și jumătate în atelierele de restaurare, Statuia Libertății a fost relocată în Piața Eroilor, mai exact în sensul giratoriu din fața Catedralei Sfântul Ioan Botezătorul.

sursa foto. Societatea Culturală ATOM Ploiești