Ploiesti: Invitatie la dezbatere publica pe tema bugetului municipiului

Ploiesti: Invitatie la dezbatere publica pe tema bugetului municipiului

Versiune tiparPDF version

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti organizează, în ziua de joi, 29.11.2017, ora 16.30, la Teatrul „Toma Caragiu” - sala de spectacole, dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018.

 

Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente a fost afișat la data de 27.10.2017, pe site-ul instituției www.spfl.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești (www.ploiesti.ro). Precizăm totodată că recomandările, propunerile și/sau sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre s-au primit la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program: luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14), sau pe email spfl@ploiești.ro, până la data de 13.11.2017.

 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Ploiești, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate. Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul dezbaterii publice la adresa de e-mail: spfl@ploiești.ro sau direct la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16, până la data de 28.11.2017.

 

Modalitatea privind desfăşurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanţilor la începutul dezbaterii. Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant, care, după intrarea în sala de spectacole, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.

 

Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

 

Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 poate fi consultat: pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti (www.ploiesti.ro) şi pe site-ul www.spfl.ro. Pentru informații suplimentare, va stau la dispoziție numerele de telefon: 0344 801 051; 0344 801 052; 0344 801 053; fax:0244-546711, email: spfl@ploiești.ro.