Magurele: Primul program de imbunatatire a eficientei energetice

Magurele: Primul program de imbunatatire a eficientei energetice

Versiune tiparPDF version

Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile a finalizat primul „Program de îmbunătățire a eficienței energetice” (PIEE) pentru primăria comunei Măgurele, care face parte din lista celor zece primării din județul Prahova pe care agenția și-a propus să le sprijine la realizarea acestor programe. Acest program a fost elaborat în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul de Eficiență Energetică al ANRE.

 

Pentru fundamentarea analizei necesare realizării programului PIEE a fost necesară analiza situației energetice a comunei Măgurele în anul de referință 2016. Analiza s-a realizat pe domenii de consum energetic cum ar fi clădiri publice și rezidențiale, sistemul de iluminat public, sectorul transport și producerea de energie din surse regenerabile, dar și pe categorii de energie consumată: energie electrică, gaze naturale, biomasă și carburanți.

 

Pe baza acestei analize au fost stabilite obiectivele de îmbunătățire a eficienței energetice pentru perioada 2017-2023, concretizate prin propunerea unor proiecte prioritare care vizează reabilitarea clădirilor publice din comună: școli, grădinițe, dispensare, modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea lămpilor existente cu corpuri de iluminat eficiente de tip LED, precum și introducerea unor sisteme performante de alimentare cu energie care folosesc surse regenerabile solare și geotermale.